Blog Archive

Technologische ontwikkelingen binnen CAD-systemen enerzijds en ERP-platformen anderzijds, hebben de laatste jaren veel mogelijk gemaakt in de maakindustrie. Nieuw is dat we de Configurator in ERP laten communiceren met CAD voor het configureren van een 3D model in CAD. De integratie van deze twee voorheen losstaande werelden levert legio voordelen op. Dit geldt in het bijzonder voor klantspecifieke make-to-order (MTO) productie.

Read More

Al eerder schreef ik over de opmars die de Nederlandse maakindustrie doormaakt. Actuele ontwikkelingen als mass customization en make-to-order (MTO) zetten de industrie op zijn kop. Waar staan we nu?

Read More

Het verbinden van machines, (half)fabrikaten en (IT-)systemen: het idee achter Industrie 4.0 en de veelgehoorde termen ‘smart factory’ en ‘networked economy’! Ik wil dit verschijnsel eens van een praktische kant bekijken. Hoe gaat dat er nu eigenlijk uitzien, die ‘Industrie 4.0’?

Read More

Elke industrie is uniek en ontwikkelt op eigen tempo. De manufacturing sector is daar niet anders in en staat dus voor eigen branche-gerelateerde uitdagingen. Lange tijd leek de trend om grootschalige productie naar het Oosten te verplaatsen onomkeerbaar, daar komt nu verandering in. De vraag naar kwalitatief goede producten stijgt en de specialistische kennis is in Europa voor handen. De huidige ontwikkelingen in deze sector staan in het teken van de ‘vierde industriële revolutie’. We hebben een aantal bedrijven in Nederland die een fantastische voorbeeld zijn voor hun vakgenoten.

Read More

De toekomst van de maakindustrie staat in het teken van de ’smart factory’. Ik heb geen glazen bol, maar in mijn vorige blog ‘Industrie 4.0 transformeert maakindustrie’ beschrijf ik welke mogelijkheden en kansen ons – in de nabije toekomst – te wachten staan.

In het kort? Deze – op kennis gestuurde – evolutie in de manufacturing wereld stuurt op zakelijke en operationele optimalisaties om verbeterde productiviteit, duurzaamheid en economische prestaties te behalen. Integratie lijkt daarbij het sleutelwoord voor de toekomst te zijn. Hoewel mondialisering en opkomst van nieuwe concurrenten jarenlang hoog op de agenda stonden, lijkt de Nederlandse maakindustrie zich nu te richten op innovatieve ketenintegratie voor een betere samenwerking met klanten en leveranciers.

Read More

“The future always comes too fast and in the wrong order.” (Alvin Toffler)

De inmiddels dertig jaar oude uitspraken van Toffler over de huidige samenleving zijn bijzonder treffend!

Read More

De Nederlandse maakindustrie maakt een forse opmars door. De verplaatsing van productie naar lagelonenlanden leek een haast onomkeerbare trend in te zetten waarbij steeds meer industrie het land zou verlaten, maar niets is minder waar. Bedrijven ontdekken namelijk dat er tal van voordelen zitten aan het dicht(er) bij huis produceren en hiermee lijkt het ’Made in Holland’-credo op een belangrijke en waardevolle trend te wijzen.

Read More


Lost something?

Follow us on Twitter

Copyright 2013 Delaware Consulting